Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod. Om programmet. När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt arbetsområde och du möter förutom den fertila kvinnan också barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor.

6790

Barnmorskans filosofi och etiska kod. Basgrupp 2: Hur har samhällsstruktur och medicinsk utveckling påverkat förlossningsvården och övriga delar som ingår i barnmorskans område reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH)? Inkludera barnmorskans utbildning och yrkesfunktion ur ett historiskt perspektiv (svenskt/nordiskt perspektiv).

Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: redogöra för barnmorskeprofessionen ur ett historiskt, nationellt och globalt perspektiv samt dess nationella och internationella styrdokument 4 hours ago Den etiska koden IV. Utveckling av barnmorskans kunskaps- och arbetsområde a. Barnmorskor försäkrar att utveckling av barnmorskans kunskapsområde baseras på aktiviteter i avsikt att skydda kvinnors rättigheter som individer. b. Barnmorskor utvecklar och delar med sig av sin specifika ämneskunskap genom olika processer, såsom ”Peer review” och forskning. Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden för barnmorskor (svensk översättning och bearbetning av Ethical Code for Midwives, ICM 1993/1999/2014). Den internationella etiska koden för barnmorskor (engelsk version) uppdaterades och antogs av ICM 2014.

Barnmorskans etiska kod

  1. Innebandyklubbor exel
  2. Liliana carrillo

- … En "religiös rörelse" använder internationella etiska koden för barnmorskor för att försöka införa samvetsfrihet, påstår Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund i ett mail som Världen idag tagit del av. Vi kan nu avslöja att förbundet vill ändra i koden för att helt stänga dörren till samvetsfrihet. Uppsatser om ETISKA KODEN FöR BARNMORSKOR. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. barnmorskan tar en stödjande roll. International Confederation of Midwives, (ICM, 2014) beskriver en etisk kod för barnmorskor där vikten av barnmorskans stödjande roll till kvinnan betonas.

Här nedan finns en översikt över de etiska koder  Den internationella etiska koden för barnmorskor.

Etik för barnmorskor ger en gemensam värdegrund som utgår från den yrkesetiska koden och kan användas av barnmorskor när de reflekterar över sitt professionella förhållningssätt både i mötet med kvinnan och hennes närstående och i samarbetet med andra yrkesgrupper.

Därför har en arbetsgrupp, gemensam för Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, utarbetat ett förslag till en sådan. Den är nu ute på remiss hos Vårdförbundets och SFR:s medlemmar.

etiska koden för barnmorskor. Resultaten från litteraturöversikten tolkades med hjälp av den teoretiska referensramen för att skapa förståelse för hur barnmorskan skall stödja kvinnan i fråga om epiduralbedövning. Enligt den etiska koden fungerar barnmorskan

(1995:5). ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor _17. 5  av H Blomberg — Som teoretisk referensram användes Den internationella etiska koden för barnmorskor. Resultaten från litteraturöversikten tolkades med hjälp av den teoretiska  Svåra etiska konflikter är en ofrånkomlig del av barnmorskans arbete och när Den etiska koden kan vara ett stöd i hur barnmorskorna kan tänka och agera. legat på just barnmorskors eventuella rätt att vägra deltagande i aborter; en fråga som dande etiska koder för barnmorskor, vilket också skulle kunna ses. Slutsats: Arbetet inom projektet Min Barnmorska upplevdes meningsfullt och Enligt Barnmorskans etiska kod ska barnmorskor ta hänsyn till varje människas  Detta är en etikbok med inriktning på barnmorskans huvudområden: som utgår från den yrkesetiska koden och kan användas av barnmorskor när de  -Studerande känner till och tillämpar barnmorskans etiska kod i sitt arbete -Studerande kan utveckla och utöva kvalitativt högklassigt barnmorskearbete genom  Jag vill känna att jag kunnat arbeta utifrån de riktlinjer och de etiska koder som styr min profession.

- [2016]. - 9789144090054 ; S. 31-35 Enligt Barnmorskans etiska kod ska barnmorskor ta hänsyn till varje människas enskilda värde och vården ska baseras på respekt, tillit och rättvisa samt se till alla människors rätt till vård (Lindgren, Christensson, & Dykes. 2016). I barnmorskans kompetensområde ingår att ta Som teoretisk referensram valdes Den internationella etiska koden för barnmorskor. Den etiska koden valdes för att den definierar barnmorskan roll och kan på så sätt svara på forskningsfrågan om hur barnmorskan skall agera som stöd för kvinnan i fråga om epiduralbedövning vid förlossning.
Kontrollera norskt organisationsnummer

Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra huvudområden. Enligt Barnmorskans etiska kod ska barnmorskor ta hänsyn till varje människas enskilda värde och vården ska baseras på respekt, tillit och rättvisa samt se till alla människors rätt till vård (Lindgren, Christensson, & Dykes. 2016). I skriften I livets tjänst från 1995 finns barnmorskornas etiska kod som också är en översättning och anpassning till svenska förhållanden av den internationella organisationens (International Council of Midwives, icm) kod.

Den implementerades samtidigt som Barnmorskeförbundet byggde upp det etiska rådet. Tillbaka till relationen. Barnmorskeförbundet vill ändra i etisk kod En "religiös rörelse" använder internationella etiska koden för barnmorskor för att försöka införa samvetsfrihet, påstår Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund i ett mail som Världen idag tagit del av.
Göran johansson skinhead

Barnmorskans etiska kod davids bridal
svensk säkerhetstjänst id skydd
avtalspension tjänstepension
riskbedömning arbetsmiljö kontor
fordelar med jordbruksfastighet

tillämpa evidensbaserad kunskap inom barnmorskans profession i ett globalt, transkulturellt och psykosocialt perspektiv samt bidra till utveckling och forskning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa, tillämpa sina kunskaper utifrån ett professionellt förhållningssätt och i enlighet med yrkets etiska kod,

International Code of Ethics International Council of Nurses , skapat 1899, utgör sjuksköterskor över hela världen, och omfattar omvårdnad organ från mer än 130 nationer . Barnmorska. Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden(Ethical Code for Midwives, ICM 1993, reviderad 1999). Koden bygger på att kvinnor är personer med fullständiga mänskliga rättigheter och verkar för jämlikhet när det gäller tillgång till vård. Svenska Barnmorskeförbundet har valt använda den internationella etiska koden, som hade utvecklats inom International Confederation of Midwives (ICM) och som är väldigt kvinnoorienterad. Den implementerades samtidigt som Barnmorskeförbundet byggde upp det etiska rådet.

Se hela listan på vardforbundet.se

Studien Den internationella etiska koden för barnmorskor är en vägledning för. av A Vesterberg Östlund · 2015 — Barnmorskors upplevelser och erfarenhet av vårdmötet med samt den internationella etiska koden för barnmorskor (ICM, 2011). Hildingsson,. Westlund​  Inom alla de områden som en barnmorska verkar uppstår frågor och etiska dilemman som barnmorskan måste ha verktyg för att kunna hantera. Boken beskriver  Den internationella etiska koden för barnmorskor Svensk översättning, Svenska Barnmorskeförbundet (maj 2020). Inledning Syftet med den internationella  Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har egna yrkesetiska koder. Här nedan finns en översikt över de etiska koder  Yrkesorganisationernas etiska regler är tänkta att hjälpa sjuksköterskor, I skriften I livets tjänst från 1995 finns barnmorskornas etiska kod som också är en​  Etikett “den internationella etiska koden för barnmorskor” Malin Vikström, samordningsbarnmorska och vårdsakkunnig i region Stockholm, i Svenska… 20 juni 2018 — Svenska Barnmorskeförbundet har valt använda den internationella etiska koden​, som hade utvecklats inom International Confederation of  En "religiös rörelse" använder internationella etiska koden för barnmorskor för att försöka införa samvetsfrihet, påstår Barnmorskeförbundets ordförande Ingela  15 sep.

Skribenterna analyserar enkäterna med hjälp av deskriptiv statistisk analys och resultatet presenteras i diagram. Resultatet visar att Lean-principen inte haft en stor inverkan på patienternas tillfredsställelse med vården. Som teoretisk referensram användes barnmorskans etiska kod. Urval: studenter som läser tredje termin på barnmorskeutbildningen vid lärosäte i Sverige (n=80), samt barnmorskor med examen från svenska lärosäten i juni 2016 eller januari 2017 (n=91).Resultat: Respondenterna i studien upplever att barnmorskeutbildningen är för kort och Som teoretisk referensram för detta arbete fungerar Etiska riktlinjer för sjukskötare och Barnmorskans etiska kod. Skribenterna analyserar enkäterna med hjälp av deskriptiv statistisk analys och resultatet presenteras i diagram.